43-426 Łączka, Widokowa 10

Przyznano nagrody Wójta Gminy Dębowiec „LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA”

Informujemy, że Kapituła powołana do rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody „Laur Dębowego Liścia (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dębowiec nr 137/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 r.) przyznała tegoroczne Laury dla następujących osób i organizacji:

Halina Polok - Aktywna mieszkanka Łączki, biorąca udział w życiu społecznym wsi.

Dawid Jałowiczor – Społecznik z Simoradza. Od 2021 roku pełni funkcję Naczelnika OSP w Simoradzu. Nie przechodzi obojętnie obok problemów, które trzeba rozwiązać.

Stanisław Butrak – „Złota rączka” i wsparcie dla KGW w Dębowcu. Mocno zaangażowany w działalność tego Koła Gospodyń Wiejskich. Aktywny członek OSP w Dębowcu.

Stanisław Głowacki - Długoletni społecznik, który chętnie pomaga mieszkańcom Gminy Dębowiec oraz bierze czynny udział w różnych charytatywnych inicjatywach i wydarzeniach. Związany przez wiele lat z modelarnią „Delfin” w Dębowcu.

Jolanta Sobańska - Jedna z założycieli Klubu LKS Korona Gumna w którym udziela się pełniąc funkcję członka Zarządu w Komisji Rewizyjnej. Członek Rady Sołeckiej w Gumnach.

Elżbieta Baszczyńska - Aktywność społeczną Pani Elżbieta rozpoczęła ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, pełniąc funkcję skarbnika działała w KGW Gumna. Jest członkiem Rady Sołeckiej oraz druhną OSP w Gumnach.

Sylwester Kałuża – Od wielu lat związany z Ochotniczą Strażą Pożarną. Od 2021 roku prezes OSP Dębowiec. Społecznik, współorganizator wielu imprez i wydarzeń organizowanych na terenie Gminy Dębowiec. Inicjator różnych akcji związanych z promowaniem wiedzy na temat pożarnictwa i bezpieczeństwa. 

OSP w Iskrzyczynie -  OSP prowadzi działania ratownicze, bierze udział w alarmowaniu i ostrzeganiu mieszkańców o różnych zagrożeniach. Propaguje zasady i dobre praktyki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

KGW w Iskrzyczynie – Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje m.in. z samorządem gminnym, OSP i Szkołą Podstawową, przedszkolem oraz ośrodkiem kultury i innymi organizacjami pozarządowymi w Gminie Dębowiec. Panie z Koła udzielają się i organizują, bądź współorganizują kursy i zajęcia dla mieszkańców Gminy.

Uroczyste wręczenie Laurów będzie miało miejsce podczas Dożynek Gminnych 27 sierpnia 2022 r. (sobota) w Dębowcu.

Gratulujemy Laureatom!

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip