43-426 Łączka, Widokowa 10

Spotkanie z Szymonem Wróblem, autorem książki „ZAWIESZENI” 12.04.2024

12 kwietnia 2024 roku, w przestrzeni GOKSiT przy ulicy Widokowej 10, odbyło się spotkanie z Szymonem Wróblem, autorem książki “ZAWIESZENI, o zaginionych i ludziach którzy ich szukają”.

Spotkanie było nie tylko okazją do zdobycia autografu, ale przede wszystkim przestrzenią dla ważnej rozmowy o tematach, które często pozostają niewidoczne. Szymon Wróbel, swoją książką i obecnością, zainspirował uczestników do głębszego zastanowienia się nad fenomenem zaginięć i ludzkim wymiarem tej trudnej rzeczywistości.

Dialog z publicznością ujawnił głębokie emocje i refleksje, jakie wywołuje problem zaginięć w społeczeństwie. Autor podkreślił znaczenie empatii i wsparcia dla rodzin poszukujących swoich bliskich, a także rolę społeczności w procesie poszukiwań.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip