43-426 Łączka, Widokowa 10

O nas GOKSiT

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu (GOKSiT) jest gminną instytucją kultury. Główna siedziba Ośrodka mieści się w Łączce, gdzie funkcjonuje również Gminne Centrum Agroturystyki (Świetlica Wiejska w Łączce).  Terenem działania Ośrodka jest Gmina Dębowiec. Obiekt powstał przy wsparciu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w celu rozbudowy infrastruktury społecznej i promocji Gminy Dębowiec. GOKSiT w Łączce działa od 2008 roku.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców gminy Dębowiec poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, a także upowszechnianie wszelkich form działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz przygotowanie do aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa.

GOKSiT jest organizatorem koncertów, spektakli, prelekcji, spotkań, warsztatów, konkursów, wystaw, zawodów, pikników itd. Imprezy, które już na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Gminy Dębowiec to uroczystości związane z obchodami pierwszego zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, koncerty przy tężni oraz Dożynki.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip