43-426 Łączka, Widokowa 10

O nas GOKSiR

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR) w Gumnach został oddany do użytku w 2010 roku. W jednej części budynku mieści się Ośrodek Kultury, w drugiej siedziba jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumnach.

W GOKSiR organizowane są głównie wydarzenia sportowe. Działa strzelnica pneumatyczna, która posiada dziewięć stanowisk o 10-metrowej osi strzeleckiej. Stanowiska wyposażone są w elektryczny transport tarcz. Strzelnicę w zależności od potrzeb można zdemontować. W GOKSiR dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia z tenisa stołowego, które prowadzi Ludowy Klub Sportowy „Korona” Gumna.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip