43-426 Łączka, Widokowa 10

Wykład Piotra Pluskowskiego "Rzemiosło i przemysł na Śląsku Cieszyńskim, okres międzywojenny i PRLu"

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip