43-426 Łączka, Widokowa 10

Informacja o dyżurach doradcy rolniczego

Urząd Gminy w Dębowcu informuje, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie wznowił dyżury doradcy rolniczego dla rolników naszej Gminy. Dyżur pełnić będzie pan Piotr Stempniak w każdy wtorek w godz. 9:00-11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki (GOKSiT) w Łączce. Zachęcamy wszystkich rolników do korzystania z usług Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip