43-426 Łączka, Widokowa 10

Kwartet smyczkowy 4 Ladies - koncert przy Tężni 13.08.2023

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip