43-426 Łączka, Widokowa 10

Udana aukcja obrazów - ponad 9 tys. zł na szczytny cel

29 maja w Dębowcu odbył się finisaż wystawy plenerowej „Dębowiec. Małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego” oraz  aukcja obrazów. Spotkanie to było podsumowaniem pleneru malarskiego, który miał miejsce w Dębowcu w 2018 roku i oficjalnym zamknięciem wystawy poplenerowej.  

Uroczystość rozpoczęła się od występu Kapeli Regionalnej Wałasi. Przybyłych gości przywitali: dyrektor Ośrodka Kultury w Dębowcu Marta Szymik-Telesz, Stanisław Kubicius Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz gospodarz Gminy Dębowiec Wójt Tomasz Branny.

W finisażu udział wzięli m.in.: uczestnicy pleneru – architekci, artyści, studenci Wydziału Architektury; przedstawiciele Biblioteki Śląskiej na czele z dyrektorem dr hab. prof. UŚ Zbigniewem Kadłubkiem; prof. dr hab. Ewą Chojecką - wybitną historyk sztuki. Założycielką i wieloletnią Kierownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; architekt Jurand Jarecki – wybitny twórca, projektant m.in. : Domu Handlowego ZENIT i Domu Handlowego SKARBEK na rynku w Katowicach. Współautor Biblioteki Śląskiej, Kina KOSMOS, Osiedla na Koszutce i Osiedla Paderewskiego w Katowicach; prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska – Nowak - Kierownik Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej oraz Kierownik Katedry Projektowania i Historii architektury Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; dr inż. arch. prof. Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Andrzej Grzybowski – wieloletni Rektor tejże uczelni; kadra profesorska i dydaktyczna Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział Katowice; Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek, radna powiatowa Renata Michnik, przedstawiciele Urzędu Gminy Dębowiec, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Cymorek i wiceprzewodniczący Bronisław Brudny, fundator Fundacji Fascynujący Świat Dziecka Janusz Morawiec, prezes Fundacji Sylwia Pieczonka, mecenasi albumu poplenerowego oraz mieszkańcy Gminy Dębowiec.

W części oficjalnej głos zabrali Dyrektor Biblioteki oraz Starosta Cieszyński. O plenerze z 2018 roku opowiedziała Magdalena Żmudzińska – Nowak oraz Iga Herok Turska z Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej. Nie zabrakło informacji na temat pleneru i jego efektów. Zaprezentowano również album poplenerowy „Dębowiec. Małe centrum świata Śląska Cieszyńskiego”. Album na potrzeby finisażu został dodrukowany dzięki dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Biblioteki Śląskiej oraz Gminy Dębowiec.

W drugiej części spotkania odbyła się aukcja obrazów, które zostały namalowane, naszkicowane podczas pleneru. Tę część spotkania poprowadził polski aktor, kabareciarz i prezenter Eugeniusz Gyno Witek przy wsparciu Stanisława Kubiciusa oraz Igi Herok-Turskiej. Na aukcję wystawiono 31 obrazów z pleneru oraz dodatkowo szkic w formie niespodzianki niezwiązany z plenerem. Wszystkie prace zostały wylicytowane. Łącznie zebrano ponad 9 tys. zł. Pieniądze trafiły do potrzebujących dzieci z Ukrainy, które przebywają w pieczy zastępczej na terenie powiatu cieszyńskiego.

Aukcję zamknął występ kapeli Wałasi. O oprawę gastronomiczną zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu oraz lokalni winiarze.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli: Dyrektor Biblioteki Śląskiej – prof. Zbigniew Kadłubek,  Starosta Cieszyński – Mieczysław Szczurek oraz Wójt Gminy Dębowiec – Tomasz Branny.

Wydarzenie patronatem medialnym objęli: Telewizja Polska Katowice, Radio Katowice, Telewizja TVT, Radio CCM, Portal OX.PL oraz SCI 24.

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Dębowcu oraz Fundacja Fascynujący Świat Dziecka.

Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie przy organizacji tego wydarzenia. Zwłaszcza Panu Stanisławowi Kubiciusowi oraz Pani Idze Herok-Turskiej, a także pracownikom Urzędu Gminy Dębowiec za pomoc przy rozstawieniu namiotu, Panom Rafałowi i Karolowi za pomoc podczas wydarzenia, Panu Andrzejowi z WRc za nagłośnienie, Pani z kwiaciarni z Dębowca za piękne niebiesko-żółte kwiaty oraz wolontariuszkom, które profesjonalnie prowadziły punkt kasowy i rejestracyjny aukcji. 

Fotoreportaż: Tutaj.

Dziękujemy portalowi OX.PL za relację filmową Kliknij tutaj 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip