43-426 Łączka, Widokowa 10

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dębowcu oraz Iskrzyczynie

Wybudowane w roku 2010 boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Dębowcu doczekało się modernizacji. W ramach wykonanych prac zdemontowana została istniejąca nawierzchnia wypełniona piaskiem kwarcowym i zastąpiona piłkarską sztuczną trawą uzupełniona granulatem gumowym. 

W ramach prac przygotowawczych została zdemontowana istniejąca nawierzchnia sportowa i wyrównana podbudowa tłuczniowa. Wszystkie prace przygotowawcze zostały wykonane wspólnie przez pracowników Urzędu Gminy Dębowiec, Szkoły Podstawowej oraz Klubu Sportowego „Strażak” Dębowiec oraz lokalną firmę. Pozostałe prace polegające na dostawie i montażu nowej nawierzchni zostały zlecone zewnętrze firmie specjalizującej się w tego typu pracach. 

Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł ponad 159 tys. zł.

Wykonany remont boiska wielofunkcyjnego to początek modernizacji zaplecza sportowego w Dębowcu. Kolejnym etapem będzie remont istniejącej sali sportowej na które Gmina pozyskała zewnętrze środki w wysokości 4.500.000,00 zł. Rozpoczęcie prac planuje się na początku 2023 r.

Nie tylko na boisku w Dębowcu, ale również na boisku wielofunkcyjnym w Iskrzyczynie wykonano prace budowlane. Przy boisku wielofunkcyjnym w Iskrzyczynie powstało nowe oświetlenie. Zamontowano osiem lamp LED-owych które umożliwią korzystanie z obiektu po zmroku. Inwestycja zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Iskrzyczyn. Zaś jej koszt to ponad 31.000,00zł

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do wykonanej modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Dębowcu.

Krzysztof Wawak

UG Dębowiec 

Fot. M. Jaszczurowski

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip