43-426 Łączka, Widokowa 10

Konkursy dożynkowe

Konkursy dożynkowe cieszyły się sporym zainteresowaniem. Uczestnicy bawili się rodzinnie w konkursie przeciągania liny oraz mielenia ziaren na kamiennych żarnach. Kolejna dyscyplina, czyli rzut podkową do celu dostarczył sporo emocji i radości uczestnikom. Jednak najlepszą zabawą okazała się konkurencja „Sami Swoi”, gdzie na wzór filmowych bohaterów tłuczono doniczki i cięto rękawy koszul wiszących na płocie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami wykonanymi przez pracownię Pobite Gary oraz dyplomami. 

Nie zabrakło również chętnych, którzy wzięli udział w zawodach strzeleckich prowadzonych przez Cieszyńskie Bractwo Kurkowe. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip