43-426 Łączka, Widokowa 10

Gminny turniej wiedzy pożarniczej 01.03.2024

„Młodzież zapobiega pożarom”
Zarząd Gminny OSP RP w Dębowcu zorganizował eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”.
Gminny turniej wiedzy pożarniczej odbył się w piątek 1 marca 2024 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu.
Celem turnieju było popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Konkurs odbywał się w II grupach wiekowych: GRUPA I ( klasy od I do IV ) i GRUPA II ( klasy od V do VIII). W gminnym turnieju wzięło udział 12 uczniów. Zadaniem uczestników było napisanie testu: w GRUPIE I - składającego się z 15 pytań, a w GRUPIE II z 30 pytań. Po sprawdzeniu testów komisja ogłosiła wyniki konkursu:
 
GRUPA I:
I miejsce zajął Jakub Sporek, kl. 4 ( Filia w Ogrodzonej )
II miejsce zajęła Małgorzata Smelik, kl. 4 ( Filia w Iskrzyczynie )
III miejsce Mateusz Gozdecki, kl. 4 ( Filia w Ogrodzonej )
 
GRUPA II
I miejsce zajął Sebastian Twardzik, kl. 6 ( Filia w Ogrodzonej )
II miejsce zajął Jakub Sułkowki, kl. 7 ( SP w Dębowcu )
III miejsce Marcel Jakubiec, kl. 6 ( SP w Dębowcu )
 
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród uczestnicy konkursu w towarzystwie Pana Wójta i strażaków zwiedzali strażnicę OSP w Dębowcu. Oglądali całe wyposażenie m.in. nowe pojazdy, sprzęt ratowniczy, narzędzia, mundury oraz hełmy.
 
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca tj. Jakub Sporek i Sebastian Twardzik będą reprezentowali naszą Gminę Dębowiec w turnieju powiatowym OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”.
 
Fundatorem nagród dla uczestników konkursu i nagrody głównej był Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny. „W Was siła. Być może w przyszłości będziecie zasilać szeregi jednostek OSP lub pracować w Państwowej Straży Pożarnej. Życzę Wam tego. Powodzenia na dzisiejszym turnieju” – mówił Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny.
 
 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip