43-426 Łączka, Widokowa 10

Dyżury doradcy rolnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o dopłaty
bezpośrednie przez Rolników z 15 maja br. do 1 lipca br. W związku z powyższym na czas trwania
kampanii, dyżur doradcy będzie pełniony tak jak dotychczas w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 12:00
(skrócony zostaje czas dyżuru).

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip