43-426 Łączka, Widokowa 10

Dyżury doradcy rolnego

W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Dębowcu, Łączka, ul. Widokowa 10 odbywać się będzie dyżur doradcy rolniczego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie dla rolników, którzy są zainteresowani kontaktem z doradcą, szczególnie w okresie składania wniosków o płatności bezpośrednie za 2023 rok.

 

Dyżur będzie pełniła Pani Dorota Żywczok w każdy wtorek od 28.03.2023 w godzinach 900-1400 . Telefon kontaktowy 515 275 915.

 

Pomoc doradcy przy wypełnianiu wniosku będzie świadczona bezpłatnie.

 

Dopłaty bezpośrednie za rok 2023

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich, wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 roku. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 procent.

Z kolei korekt we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 roku. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 procent za każdy dzień zwłoki.

Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 roku.

Wnioski o przyznanie dopłat można składać wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus, dostępną na Platformie Usług Elektronicznych.

Więcej informacji na stornie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip