43-426 Łączka, Widokowa 10

Cichociemni w Dębowcu - przeżyjmy to jeszcze raz

W piątek 17 lutego 2023 r. w centrum Dębowca przy kamieniu upamiętniającym Pierwszy Zrzut Cichociemnych na teren okupowanego kraju odbyła się uroczystość związana z 82. Rocznicą tego wydarzenia.

Pomimo deszczowej aury w spotkaniu udział wzięły liczne delegacje. Po symbolicznym wystrzale z armaty, o który zadbało Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło w Bielsku-Białej odśpiewano hymn państwowy. Po przywitaniu zaproszonych gości głos zabrał Wójt Gminy Dębowiec Tomasz Branny. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie kwiatów i wieńców przed pomnikiem. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbał chór szkolny z Dębowca pod kierunkiem Tadeusza Kraszewskiego.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji obchodów. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Dębowcu za przygotowanie ciepłego posiłku, Panu Karolowi Chwastkowi za dostarczenie wkładki mięsnej do grochówki, Panu Bronisławowi Brudnemu za merytoryczne wsparcie, Panom, którzy pomagali przy rozstawianiu namiotów, a szczególnie Panu Karolowi Hałgasowi. Za nagłośnienie Panu Markowi, a za projekt kartki okolicznościowej Panu Kazimierzowi Heczko. Szczególnie dziękujemy tak licznym delegacjom i pocztom sztandarowym oraz dziennikarzom.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal OX.PL.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip