43-426 Łączka, Widokowa 10

14.03.2023 r. Godz. 10:00 Szkolenie dla rolników pn. „Zmiany w płatnościach bezpośrednich - ekoschematy”

Szkolenie dla rolników pn. „Zmiany w płatnościach bezpośrednich - ekoschematy”

W związku ze zmianami dot. płatności bezpośrednich od 2023 r. i wprowadzeniem nowych płatności - Ekoschematów w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie zaprasza rolników z Gminy Dębowiec na szkolenie, które odbędzie się w dniu 14.03.2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu (Łączka ul. Widokowa 10). Szkolenie poprowadzą pracownicy PZDR-u.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu
43-426 Łączka, Widokowa 10Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gumnach
43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Dolna 5
instagram facebook bip